Wij zijn Kozakken Boys uit Werkendam, een voetbalvereniging met een rijke historie in het zaterdag amateurvoetbal. Onze club is opgericht op 13 april 1932 en heeft die tijd –op drie jaar na- altijd geacteerd op het hoogste amateurniveau. De vereniging speelt al sinds jaar en dag een belangrijke rol in de Werkendamse gemeenschap. Met de steeds verdergaande professionalisering in het amateurvoetbal is deze rol steeds meer ontwikkeld naar een bijzondere regio functie. Onze supporters, spelers en sponsoren komen allang niet meer alleen uit Werkendam, maar van heinde en verre.

Ambitie Kozakken Boys
In het seizoen 2016/2017 is de Tweede Divisie ingevoerd, dit is het derde niveau van Nederland en daarmee het hoogste amateurniveau. Kozakken Boys heeft de ambitie om een stabiele club te zijn met een gezond financieel beleid op het hoogste amateurniveau. Op sportief gebied wil de club met verzorgd, aanvallen en attractief voetbal zo goed mogelijk presteren en graag meedoen in de race om de bovenste plaatsen in de competitie.

Wat is hier allemaal voor nodig?
Natuurlijk kan een vereniging als Kozakken Boys niet zonder vrijwilligers. Daar kunnen wij gelukkig ook op bouwen, want zonder betrokken enthousiaste vrijwilligers zou de vereniging niet kunnen bestaan. Maar met de vrijwilligers alleen kunnen we onze ambities niet nastreven. Voor het 2e divisie voetbal zijn geode trainers, voetballers, faciliteiten en een top accommodatie noodzakelijk. Om dit te behouden en te bereiken spelen onze sponsoren een grote rol. Wij zijn hen daarvoor ook zeer erkentelijk en proberen de sponsorcondities voor hen dan ook zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Wat doet Businessclub Kozakken Boys?
Door middel van business to business trachten wij onze sponsoren met elkaar in contact te laten komen. Op het gebied van relatiemarketing en hospitality zijn de thuiswedstrijden een uitstekende gelegenheid om nieuwe contacten te onderhouden. Sponsors en hun relaties genieten elke thuiswedstijd van de combinatie voetbal, Brabantse gezelligheid en zakendoen op een mooie locatie op het sportpark De Zwaaier. Onze thuiswedstrijden zijn dan ook uitermate geschikt als ontmoetingsruimte en bieden onze sponsors een gastvrij en zakelijk platform voor haar relaties en stelt men alles in het werk om bedrijven te verbinden. Ook brengen wij jaarlijks een eigen business magazine uit waarin sponsoren zich voor kunnen stellen. Een netwerk op zowel lokaal als regionaal niveau ligt op die manier binnen handbereik.

Sponsorpakketten en mogelijkheden:

I

Vrienden van Kozakken Boys

I

Brons partner

I

Zilver partner

I

Goud partner

I

Diamant partner

I

Jeugdpartner

Wat kunnen wij u bieden?
Op het gebied van sponsering biedt Kozakken Boys het bedrijfsleven een gevarieerd aanbod aan mogelijkheden. Wij streven hierbij naar pakketten die optimaal inspelen op de doelstellingen van ondernemingen op het gebied van marketing, relatiebeheer en bedrijfscommunicatie. Hieronder vindt u een overzicht van de diverse mogelijkheden die wij u kunnen bieden. 

Vrienden van Kozakken Boys

1 seizoenkaart met tribune plaats
4 keer per seizoen toegang tot de business ruimte
Lidmaatschap Businessclub KB

Communicatie
Naamsvermelding in business ruimte
Naamsvermelding op de website van de businessclub
Naamsvermelding in de presentatiegids van ons 1e elftal
Deelname aan activiteiten van de Business club KB

I

€ 850,-

Brons Partner

1 seizoenkaart met tribune plaats
Toegang tot de business ruimte
Lidmaatschap Businessclub KB
Gratis koffie en thee in de business ruimte
Gratis luxe warm en koud buffet of hapjes

Communicatie
Naamsvermelding als Brons partner in business ruimte
Naamsvermelding als Brons partner op de website van de businessclub
Naamsvermelding als Brons partner in de presentatiegids van ons 1e elftal
1/8 advertentie in de presentatiegids 1e elftal

Activiteiten
Deelname aan activiteiten van de Business club KB op niet –wedstrijddagen zoals net werk evenementen, nieuwjaarsbijeenkomst en overige activiteiten.

I

€ 1750,-

Zilver Partner

2 seizoenkaarten met tribune plaatsen
Toegang tot de business ruimte
Lidmaatschap Businessclub KB
Gratis koffie en thee in de business ruimte
Gratis luxe warm en koud buffet of hapjes

Communicatie
Naamsvermelding als Zilver partner in business ruimte
Naamsvermelding als Zilver partner op de website van de businessclub
Naamsvermelding als Zilver partner in de presentatiegids van ons 1e elftal
1/4 advertentie in de presentatiegids 1e elftal
6 strekkende meter statisch reclame bord bij hoofdveld (levering en opmaak reclame bord zijn niet inbegrepen, plaatsing is gratis)

Activiteiten
Deelname aan activiteiten van de Business club KB op niet –wedstrijddagen zoals net werk evenementen, nieuwjaarsbijeenkomst en overige activiteiten.

I

€ 3000,-

Goud Partner

3 seizoenkaarten met tribune plaatsen waarvan 2 business seats
Toegang tot de business ruimte
Lidmaatschap Businessclub KB
Gratis koffie en thee in de business ruimte
Gratis luxe warm en koud buffet of hapjes
1 gereserveerde parkeerplaats (tot kwartier voor wedstrijd)

Communicatie
Naamsvermelding als Goud partner in business ruimte
Naamsvermelding als Goud partner op de website van de businessclub
Naamsvermelding als Goud partner in de presentatiegids van ons 1e elftal
1/2 pagina advertentie in de presentatiegids 1e elftal
1/4 pagina advertentie in Kozakken Boys zakelijk magazine
6 strekkende meter roterend reclame bord bij hoofdveld, korte zijde
(opmaak roterend bord en beplakken zijn niet inbegrepen)
Logovermelding op tv-scherm tijdens wedstrijd Kozakken Boys
Logovermelding op seizoen poster en in het programmaboekje
1 vlag bij het hoofdveld

Activiteiten
Deelname aan activiteiten van de Business club KB op niet –wedstrijddagen
zoals net werk evenementen, nieuwjaarsbijeenkomst en overige activiteiten.
1 maal per seizoen met sponsor bus naar uitwedstrijd
1 maal per seizoen gratis gebruik van business ruimte
(exclusief catering en consumpties)

I

€ 5250,-

Diamant Partner

4 seizoenkaarten met 4 business seats
Toegang tot de business ruimte
Lidmaatschap Businessclub KB
Gratis koffie en thee in de business ruimte
Gratis luxe warm en koud buffet of hapjes
150 consumptie munten per seizoen
1 gereserveerde parkeerplaats achter de slagboom
(tot kwartier voor wedstrijd)
1 x wedstijdsponsorpakket

Communicatie
Naamsvermelding als Diamant partner in business ruimte
Naamsvermelding als Diamant partner op de website van de businessclub
Naamsvermelding als Diamant partner in de presentatiegids van ons 1e elftal
1 pagina advertentie in de presentatiegids 1e elftal
1 pagina advertentie in Kozakken Boys zakelijk magazine
6 strekkende meter x 0.75 statisch reclame bord bij hoofdveld
(levering en opmaak reclame bord zijn niet inbegrepen, plaatsing is gratis)
Logovermelding op tv-scherm tijdens wedstrijd Kozakken Boys
Logovermelding op seizoen poster en in het programmaboekje
1 vlag bij het hoofdveld
Vermelding logo op Kozakken Boys briefpapier
Banner op de website en score bord
1 minuut LED reclame (hele lengte lange zijde, 100 meter)
(exclusief opmaak en plaatsing led animatie)
1 minuut LED reclame (halve lengte lange zijde, 50 meter)
(exclusief opmaak en plaatsing led animatie)

Activiteiten
Deelname aan activiteiten van de Business club KB op niet –wedstrijddagen
zoals net werk evenementen, nieuwjaarsbijeenkomst en overige activiteiten.
1 maal per seizoen met sponsor bus naar uitwedstrijd
2 maal per seizoen gratis gebruik van business ruimte
(exclusief catering en consumpties)

I

€ 12.500,-

Jeugd Partner

4 toegangskaarten voor wedstrijd Kozakken Boys 1 naar keuze

Communicatie
Naamsvermelding als Jeugd partner in business ruimte
Naamsvermelding als Jeugd partner op de website van de businessclub
Naamsvermelding als Jeugd partner in de presentatiegids van ons 1e elftal
6 meter reclame bord bij Jeugdveld

I

€ 715,-

Bord sponsoring

Hoofdveld:

6 strekkende meter x 0,50m statisch(3m2) €    75,- per meter

6 strekkende meter x 0.75m statisch(4.5m2) € 112,- per meter

6 meter roterend bord, korte zijde € 725,-

7 meter roterend bord, lange zijde tribune € 725,-

Jeugdveld:

6 strekkende meter statisch €    50,- per meter

• Contracten ten behoeve van alleen bordsponsering worden afgesloten voor een periode van 3 jaar 

• Contracten ten behoeve van alleen bordsponsering worden afgesloten voor een periode van 3 jaar  en worden daarna stilzwijgend verlengd. 

• Statisch borden: opmaak, levering en beplakken bord zijn niet inbegrepen, plaatsing is gratis

• Roterende borden: opmaak en beplakken zijn niet inbegrepen• Statische borden 6 meter zijn verlengbaar met 3 meter

• Statische borden 6 meter x 0.50 zijn stapelbaar

 • Afwijkende andere lengten zijn op aanvraag

Wedstrijdsponsor van de dag pakket

8 toegangskaarten met tribune plaatsen
Toegang tot de Business ruimte
50 consumptie munten
Gratis koffie en thee in de business ruimte
Gereserveerde tafel in Business ruimte
Attentie aangeboden door Business club Kozakken Boys

Communicatie
Naamsvermelding in wedstrijd programmaboekje
Logo en naamsvermelding op ledscorebord en op tv-scherm Business ruimte
Aankondiging in digitale Business club nieuwsbrief en app
Omroepbericht voor aanvang wedstrijd door speaker

I

€ 990,-

Extra mogelijkheden

Advertentie in Presentatiegids en of Kozakken Boys zakelijk magazine

 

Presentatie gids                                                   Kozakken Boys zakelijk magazine    

1/8  pagina                           € 100,-                       geen

1/6  pagina                           € 150,-                       geen

1/4  pagina                           € 250,-                       1/4  pagina               € 250,-

1/2  pagina                           € 375,-                       1/2  pagina               € 375,-

1 pagina                                € 600,-                      1 pagina                   € 600,-

 

• Pakket en prijswijzigingen voorbehouden. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

I

Logo op elftal poster

€ 80,-

I

Logo vermelding programmaboekje

€ 180,-

I

Geanimeerd advertentie op ledscore board

(exclusief opmaakkosten) € 200,-

Businessclub Kozakken Boys

Contact 

Nieuwe Kozakken Stoep 1,
4251 PN Werkendam

 

06 51518091